Taina's Blog

27. huhti, 2018
KESY:n toimintamalli julkaistu!

KESY-materiaaliin kannattaa ehdottomasti tutustua! lukiessa voi samalla miettiä, miten itse voi omassa työssään vaikuttaa kestävää kehitystä edistävästi ja sitä tukien.

Olen ollut työryhmässä mukana vuodesta 2015 lähtien, pj. toimi Emilia Weckman.

Olen erityisen tyytyväinen näin ympäristöbiologina/suunnittelijana, että sivuilla 44. käytetään sanaa biologi ja sivulla 73. kohdasta: luonnon monimuotoisuutta tukevina viherkattoina sekä vielä tämä sivulla 94. olevasta tekstistä, jossa on linkki myös Viides ulottuvuus -tutkimusryhmäämme!

1. Syntyvää hulevettä vähentävät ratkaisut

Viherkatto

Viherkatoilla tarkoitetaan yleisesti kasvillisuudella peitettyä katto- tai kansipintaa. Kasvillisuus viivyttää ja pidättää vettä ja vähentää näin syntyvien hulevesien määrää tasaten samalla virtaamapiikkejä. Viherkatot soveltuvat hyvin tiheästi rakennetuille alueille, joilla on niukasti tilaa maahan tai maanpinnalle sijoitettaville käsittelymenetelmille. Viherkatot tuottavat myös muita hyötyjä: ne vähentävät melua, parantavat pienilmastoa ja tarjoavat elinolosuhteita monille pieneläinlajeille. Kasvillisuus myös pidentää katon elinikää suojaamalla kattoa mm. UV- säteilyltä sekä lämpötilanvaihteluilta. Edellytyksenä viherkaton perustamiselle on katto- tai kansirakenteiden riittävä kantavuus ja hyvä vedeneristys. Viherkatto voidaan toteuttaa hyvin eri paksuisilla rakennekerroksilla aina ultraohuesta sammalkatosta yli metrin paksuiset rakennekerrokset vaativaan kattopuutarhaan. Sopivimman kattokasvillisuustyypin valintaan vaikuttaa muun muassa katon kaltevuus ja kantavuus, paikan tuulisuus ja valoisuus, katon käyttötarkoitus ja toivottava hoidon taso. Nyrkkisääntönä vettä pidättyy katolle enemmän, kun rakennekerrosten paksuus kasvaa tai katon jyrkkyys pienentyy. Lisää hyödyllistä tietoa viherkatoista löytyy mm. Viides ulottuvuus- tutkimuksen verkkosivuilta. https://www.helsinki. fi/en/researchgroups/fifth-dimension-green-roofs-and-walls-in-urban-areas ja Rakennustietosäätiön julkaisemista Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat RT-korteista (RT 85-11203-11205)

24. huhti, 2018

I'm giving a talk on 31st of May in Malmö, Sweden at the Green Infrastructure Day - seminar.

The talk is about Greenest of the Green block of flats in Helsinki, Finland. It has been my main project for the past seven years and now, finally, it is ready - and the happy residents, who can enjoy the urban greenery surrounding there home as well as the kitchen garden on their rooftop - live there.

Professor Susanna Lehvävirta and I will be telling the audience how research and design were joined together in this project.

22. huhti, 2018

8.12.2017 myönnettiin Vihreistä vihrein -hankkeelle Rakentamisen Ruusu 2017. Näin hankkeen äitinä, isä on Markku Hainari, haluan kiittää kaikkia, jotka ovat tähän upeaan hankkeeseen osallistuneet.

Kukkaiskiitos!

Vihreistä vihrein on Eurooppalaisittainkin ainutlaatuinen hanke, eikä vain sen upean kokonaisuuden vuoksi, mutta erityisesti siksi, että siellä Viides ulottuvuus - tutkimusryhmä seuraa lajien kestävyyttä vihrekatoilla ja -seinillä sekä miten asukkaat ottavat esim. keittiöpuutarhan käyttöönsä. Tutkimusta johtaa dosentti Susanna Lehvävirta. On hienoa ja erittäin mielenkiintoista saada tutkimusryhmän jäsenenä olla mukana myös tässä vaiheessa.

22. huhti, 2018

Mark Gregory has designed the Welcome to Yorkshire Garden, celebrating the natural landscape and its rich biodiversity, for the Chelsea Flower Show 2018.

I have joined forces with Mark for Chelsea for a decade already, and I feel particularly happy and privileged to be working on this design, which for me is a match made in heaven with my own forte in the world of gardening.

I also feel honoured that Mark has put his trust in me, not just to lead to team, but to be in charge of bringing his design to life, what comes to planting and composition.

23. loka, 2017
Asiantuntijana Kukka Kyrön viherkatoista kertovassa artikkelissa

Viherkatot tuovat niityiltä ja kedoilta tuttua kasvillisuutta kaupunkeihin. Millaisia elinympäristöjä katot tarjoavat hyönteisille ja muille selkärangattomille eliöille? Ekologi Kukka Kyrö pohtii mahdollisuuksia lisätä kaupunkiluonnon monimuotoisuutta viherkattojen avulla.

Kiitos, että sain olla haasteltavanasi tässä todella upeassa artikkelissa!