9. loka, 2018

Vihreistä vihrein - keidas kattojen yllä

Posteri Vihreistä vihrein -hankkeen tutkimuksesta

Teimme Marja Mesimäen kanssa posterin Jätkäsaaressa sijaitsevasta Vihreistä vihrein -hankkeesta. Helisingin yliopiston Viides ulottuvuus - viherkatot osaksi kaupunkia -tutkimusryhmä tutkii poikkitieteellisesti kohdeessa.

Tutkimukselliset tavoitteet kytkettiin mukaan alkutaipaleella. Suomen ensimmäinen näin laaja kokonaisuus tarjosi hienon mahdol-lisuuden monitieteiselle tutkimukselle. Miten Suomessa kasvatetut kasvit (FinE-kasvit) ja luonnon monimuotoisuutta tukeva niitty­ketokasvillisuus menestyvät merenrannan haastavissa olosuhteissa? Miten asukkaat ottavat haltuunsa ja käyttävät vihreitä yhteistiloja?