27. huhti, 2018

Mukana Kestävän ympäristörakentamisen (KESY) toimintamallin tekemisessä

KESY:n toimintamalli julkaistu!

KESY-materiaaliin kannattaa ehdottomasti tutustua! lukiessa voi samalla miettiä, miten itse voi omassa työssään vaikuttaa kestävää kehitystä edistävästi ja sitä tukien.

Olen ollut työryhmässä mukana vuodesta 2015 lähtien, pj. toimi Emilia Weckman.

Olen erityisen tyytyväinen näin ympäristöbiologina/suunnittelijana, että sivuilla 44. käytetään sanaa biologi ja sivulla 73. kohdasta: luonnon monimuotoisuutta tukevina viherkattoina sekä vielä tämä sivulla 94. olevasta tekstistä, jossa on linkki myös Viides ulottuvuus -tutkimusryhmäämme!

1. Syntyvää hulevettä vähentävät ratkaisut

Viherkatto

Viherkatoilla tarkoitetaan yleisesti kasvillisuudella peitettyä katto- tai kansipintaa. Kasvillisuus viivyttää ja pidättää vettä ja vähentää näin syntyvien hulevesien määrää tasaten samalla virtaamapiikkejä. Viherkatot soveltuvat hyvin tiheästi rakennetuille alueille, joilla on niukasti tilaa maahan tai maanpinnalle sijoitettaville käsittelymenetelmille. Viherkatot tuottavat myös muita hyötyjä: ne vähentävät melua, parantavat pienilmastoa ja tarjoavat elinolosuhteita monille pieneläinlajeille. Kasvillisuus myös pidentää katon elinikää suojaamalla kattoa mm. UV- säteilyltä sekä lämpötilanvaihteluilta. Edellytyksenä viherkaton perustamiselle on katto- tai kansirakenteiden riittävä kantavuus ja hyvä vedeneristys. Viherkatto voidaan toteuttaa hyvin eri paksuisilla rakennekerroksilla aina ultraohuesta sammalkatosta yli metrin paksuiset rakennekerrokset vaativaan kattopuutarhaan. Sopivimman kattokasvillisuustyypin valintaan vaikuttaa muun muassa katon kaltevuus ja kantavuus, paikan tuulisuus ja valoisuus, katon käyttötarkoitus ja toivottava hoidon taso. Nyrkkisääntönä vettä pidättyy katolle enemmän, kun rakennekerrosten paksuus kasvaa tai katon jyrkkyys pienentyy. Lisää hyödyllistä tietoa viherkatoista löytyy mm. Viides ulottuvuus- tutkimuksen verkkosivuilta. https://www.helsinki. fi/en/researchgroups/fifth-dimension-green-roofs-and-walls-in-urban-areas ja Rakennustietosäätiön julkaisemista Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat RT-korteista (RT 85-11203-11205)