11. loka, 2017

SAFA myönsi TunnustusPAANUn

Viides ulottuvuus – viherkatot osaksi kaupunkia -tutkimusohjelmalle

Voin ilokseni kertoa, että sain olla vastaanottamassa Suomen Arkkitehtiliiton SAFAn 5.3.2017 myöntämää vuoden 2016 TunnustusPAANUn Helsingin yliopisto - Viides ulottuvuus – viherkatot osaksi kaupunkia -tutkimusohjelman ryhmän kanssa.

Kestävän kehityksen tunnustuspalkinnolla halutaan nostaa esiin viherkattojen merkitystä ekosysteemipalveluiden tarjoajana kaupungeissa ja muistuttaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen tärkeydestä ihmiskunnalle.
Viides ulottuvuus -ohjelmassa on tutkittu erilaisten viherkattoratkaisujen toimivuutta ja vaikutuksia pohjoisissa olosuhteissa. Hanke on laajuudessa kansainvälisestikin mittava ja saanut kiitosta tutkimustulosten nopeasta jalkauttamisesta käytäntöön.