9. maalis, 2016

Mukana uusien RTn Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat-korttien työryhmissä

Helsingin yliopiston Viides ulottuvuus - viherkatot osaksi kaupunkia tutkimusryhmästä oli RTn Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat -korttien työryhmissä lisäkseni dos. Susanna Lehvävirta. 

Rakennusteollisuuden lausunto: "Viherkattojen rakentamisen perusteet voivat olla esimerkiksi esteettisiä, terveydellisiä tai toiminnallisia. Viherkattojen avulla luodaan vihreitä ulkotiloja. Ne lieventävät monia kaupunkiympäristön haitallisia vaikutuksia, ja niillä voidaan hallita sade- ja sulamisvesiä sekä melua tiiviisti rakennetuilla alueilla.
Viherkatot vaikuttavat positiivisesti ihmisten hyvinvointiin tarjoamalla mm. psykologista elvyttävyyttä, lepoa, esteettisiä kokemuksia ja sosiaalista toimintaympäristöä."

Viherkatoista sekä katto- ja kansipuutarhoista on ilmestynyt kolmen ohjeen sarja:

Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, rakenteet RT 85-11205,
Ohjeita erilaisten viherkattojen sekä kattopuutarhojen ja kansipuutarhojen kattojen suunnitteluun.
Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, periaatteet RT 85 11203,
Viherkattojen katto- sekä kansipuutarhoista muuta ohjeellista tietoa.
Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, kasvillisuus ja kasvualusta RT 85-11204.