20. heinä, 2015

Kesän 2015 kenttätyöt

Viides ulottuvuus -tutkimushankkeen koeviherkattojen inventointi jatkuu

Säät ovat suosineet koeviherkattojen kasvua, tutkittavaa riittää.