9. heinä, 2015

Lehdistötiedote 9.7.2015

Kohde 35, Urban Villa 1 ja kohde 34, Urban Villa 2

Vantaan Asuntomessut 2015 

 

Urban Villojen kattojen apilaa ja päivänkakkaraa kukkivat ketoviherkatot osana Helsingin Yliopiston tutkimusohjelmaa 

 

Vantaan asuntomessujen Urban Villoissa hyödynnetään myös rakennuksen viides julkisivu eli kattomaisema.  

 

Oleskeluterassin lisäksi katoilla on omaleimaiset ketoviherkatot, jotka toimivat myös Helsingin yliopiston viherkattoja tutkivan Viides ulottuvuus -tutkimusohjelman tutkimuskohteina.  

 

Ketoviherkatot koostuvat elävästä, luonnonmukaisesta ja hoitovapaasta ketokasvillisuudesta.  

 

Ketoviherkatto mm. sitoo sadevettä, vähentää ympäristön meluisuutta sekä luo elinympäristöjä  uhanalaisiakin kasveja ja hyönteisiä varten.  

 

Viherkatteiden pyrkimyksenä on kehittää asuinympäristöä esteettisesti ja kokemuksellisesti miellyttävämmäksi sekä lisätä viihtyisyyttä ja elinympäristön laatua. Elinympäristön laadun parantamisen lisäksi viherkatot ovat myös paikallisesti toimiva keino hallita ja vähentää kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia ympäristöhaittoja, kuten tulvavesipulsseja ja kaupunkirakenteen kuumenemista.  

 

Kasvitettujen kattojen avulla voidaan edistää luonnon monimuotoisuutta kaupunkialueilla. Viherkatot ovatkin yhä tärkeämpi osa kaupunkien vihreää infrastruktuuria.

  

Viides ulottuvuus -tutkimusohjelman tavoitteena on löytää parhaita mahdollisia, kestävän kehityksen mukaisia viherkattoratkaisuja suomalaisiin olosuhteisiin. Kohteissa tutkitaan mm. kierrätysmateriaalista valmistetun kasvualustan toimivuutta ja seurataan suomalaisten ketokasvien selviytymistä kattoympäristössä. 

 

Viherkattoasiantuntijana ja pihasuunnittelijana kohteissa 34 ja 35 on toiminut hortonomi HND Taina Suonio yhteistyössä Helsingin yliopiston viiden ulottuvuus - viherkattotutkimusohjelman kanssa. Kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana toimii arkkitehti Olli Jokinen ja projektiarkkitehtina arkkitehti Mari Jaakonaho. 

 

Shape

Yhteystiedot:   

Viherkattoasiantuntija Taina Suonio hortonomi HND

Roslings Manor Gardens

www.rmgardens.fi

taina.suonio@rmgardens.fi 

+358 50 44 35 789  

  

Pääsuunnittelija Olli Jokinen arkkitehti  

olli.jokinen@sci.fi 

0400-137626