17. joulu, 2014

Niilo Tenkanen kandidaatintyö

Kattoviljelyn mahdollisuudet — esimerkkialueena Taipei

Niilo Tenkasen tutkielma on hieno aluevaltaus, josta varmasti kuulemme vielä myöhemmin lisää.
Tutkimusryhmämme tuki on huomioitu kiitoksin Niilon kandidaatintyössä: "Tutkimus on osa Helsingin yliopiston Viides ulottuvuus -tutkimusohjelmaa. Haluan kiittää kaikkia projektiin osallistuneita, erityisesti työtä ohjannutta professori Maija Rautamäkeä sekä Viidennen ulottuvuuden Marja Mesimäkeä, Kaisa Haurua, Tuuli Kassia, Susanna Lehvävirtaa ja Taina Suoniota."