1. joulu, 2014

Kriittinen korkeakoulu _ 2014

Ilmastonmuutos iskee

2.12. klo 18, Porthania III (Tilaisuus alkaa tasan klo 18)
Viimeisen luennon pitää jälleen presidentti Tarja Halonen ja tällä kertaa kuulumisina ovat tietenkin vuosituhattavoitteiden eteenpäinvienti 2015 jälkeen sekä YK:n korkean tason komitean työ väestö- ja kehityskysymyksissä.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja sparraajana toimii tutkija Tuuli Kaskinen (DemosHelsinki)