7. elo, 2014

KOEVIHERKATTO MEILAHDESSA JA KAISANIEMESSÄ

UUSIA KOEVIHERKATTOJA: KAISANIEMEN POSTERI

MEILAHDEN SAMMALKATTOKOE
Meilahdessa testataan ultraohuiden sammalkatteiden perustamisvaihtoehtojen ja alustojen toimintaa sekä sammallajiston sopeutumista ja sukkessiota. Koealaa on käytössä 5000 m
2, josta tänä vuonna perustetaan 3500 m2. Mukana hankkeessa ovat Meilahden liikuntakeskus Oy, Kekkilä Oy, Envire/VRJ, Roslings Manor Gardens, Icopal Oy, Schetelig Oy, EG-trading, De Saedeleir (Life+ rahoitus), Helsingin kaupungin liikuntavirasto ja monia muita yhteistyökumppaneita. Perustettavissa kokeissa tullaan kokeilemaan kastelun vaikutusta, kasvualustan koostumuksen ja määrän vaikutusta sekä käytettävän alustan vaikutusta istutettavaan sammallajistoon. Lisäksi tullaan keräämään
valumavesinäytteitä. Koejärjestelyn on tarkoitus valmistua syksyllä 2015.

KAISANIEMEN KOERAKENNE
Koerakennelma sijaitsee Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa Helsingissä, ja se on näkyvillä myös vierailijoille. Rakennelman avulla tutkitaan kahdeksan valikoidun kasvilajin
selviytymistä, ja lisäksi mukana on yksivuotinen Papaver dubium (ruisunikko). Järviruoko kattorakennelman kerroksena tekee tutkimusasetelmasta erityisen. Testaamme, miten tämä järvien kunnostuksen yhteydessä syntyvä ylijäämämateriaali toimii kasvualustan osana ja myös salaojakerroksena.