30. huhti, 2014

Suomen pohjoisin tutkimuksellinen viherkatto kiinnostaa

Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) kerää työkaluja suunnitteluun

Envire VRJ Group sai olla toteuttamassa Suomen pohjoisinta tutkimuksellista viherkattoa Ouluun yhteistyössä Helsingin yliopiston Viides Ulottuvuus - Viherkatot osaksi kaupunkia -tutkimushankkeen kanssa. Projektin priimusmoottorina toimi Oulun Jätehuollon johtaja Markku Illikainen. Yhteistyö sujui mutkattomasti. Suurkiitos vielä arkkitehdille, Pekka Harjulle ja myös Oulun Jätehuollon kehittämispäällikölle Jari Kangasniemelle.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus kirjoittaa hankkeesta näin:
"Helsingin kaupungin koordinoimassa Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) – työkaluja suunnitteluun -hankkeessa, jossa luodaan suunnittelutyökaluja ja -ohjeistuksia kaupunkisuunnittelijoille ilmastonmuutoksen huomioonottamiseksi suunnittelussa."

Lare toimiikin erittäin sopivana esimerkkinä hyvästä ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteestä.